Studies

U zoekt concrete antwoorden en oplossingen voor uw energievraagstukken en wilt u keuzes baseren op een gedegen onderbouwing.

Met een studie beschikt u over essientiële informatie die u nodig heeft voor het kiezen van de juiste oplossingen, richtingen of maatregelen. Onze adviseurs zijn uitstekend toegerust op het uitvoeren van studies voor een breed spectrum aan energiegerelateerde onderwerpen.

Door vele jaren ervaring te combineren met uitgebreide theoretische en praktische kennis van energie en de toepassingen daarvan zorgen wij voor het juiste antwoord op uw energievraagstuk. Wij vertalen de complexe resultaten naar voor u overzichtelijke rapporten. Een belangrijk onderdeel daarvan is het kostenaspect. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vaststelling van de exploitatiekosten of de Netto Contante Waarde.

Bijgaand vindt u een aantal voorbeelden van door ons uitgevoerde studies.

Elke aanpassing aan een gebouw of proces biedt mogelijkheden om energie te besparen. Hoe groter de ingreep, hoe meer mogelijkheden er zullen zijn, hoe complexer het wordt om precies de juiste oplossingen te kiezen.

EMSS heeft de kennis en de methoden in huis om complexe energievraagstukken om te zetten in eenvoudige keuzemodellen. U bepaalt de randvoorwaarden, zoals:

 • Maximale investering
 • Gewenste terugverdientijd
 • Ambitieniveau (besparingspercentage, energieneutraal / klimaatneutraal)
 • Kwaliteitsaspecten

Wij zoeken binnen deze randvoorwaarden de optimale oplossing en eventuele alternatieven, zodat u goed onderbouwde keuzes kan maken en geen kansen over het hoofd ziet.

Schijnbaar eenvoudige keuzes op dit moment kunnen grote gevolgen hebben in de toekomst.

Het is zinvol een goed beeld te hebben wat in uw situatie de beste keuzes zijn om in de toekomst niet vast te lopen in hoge (energie-)kosten en grote investeringen die nodig zijn om hier weer uit te komen. Vaak kan met kleine en/of slimme maatregelen met beperkte meerkosten de flexibiliteit worden gerealiseerd om in de toekomst eenvoudiger in te kunnen spelen op veranderende marktomstandigheden, stijgende energieprijzen en wijzigingen in de prijsverhoudingen tussen verschillende energiedragers.

Door goed een beeld te hebben van de ideale situatie voor uw energievoorziening kunt u alle keuzes die hiermee verband houden, bijsturen in de richting van deze ideale situatie. Wij helpen u met eerlijke, onafhankelijke en goed onderbouwde antwoorden, zodat u de juiste keuzes op het gebied van energie kunt maken, voor nu én de toekomst.

Bent u benieuwd of u een warmtepomp, warmtekrachtkoppeling of zonnepanelen kunt toepassen?

EMSS kan de businesscase voor u uitwerken en zichtbaar maken hoe de technologie presteert onder de voor u specifieke omstandigheden en energietarieven. Ook wordt hiermee duidelijk wat kansen en risico’s zijn bij eventuele wijzigingen in de energievraag en de energietarieven. Op deze manier helpen wij u met het kiezen van oplossingen die rendabel én robuust zijn. De businesscases zijn toepasbaar voor industriële processen en voor de bebouwde omgeving.

Voorbeelden van onderwerpen voor businesscases:

 • Elektrische warmtepompen
 • Gaswarmtepompen
 • Stadsverwarming
 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Warmtekrachtkoppeling (wkk)
 • Absorptiekoeling

Door onze kennis van meettechniek en de door ons ontwikkeld analysemethoden zijn wij in staat om op zeer efficiënte wijze veldtests uit te voeren om de prestaties van technologische ontwikkelingen in de praktijk te beoordelen.

Onze medewerkers zijn betrokken geweest bij veldtests voor:

 • Elektrische warmtepompen
 • Hybride CV-ketels
 • Gaswarmtepompen
 • Micro Warmtekrachtkoppeling (wkk)
 • Zonnepanelen
 • Zonneboilers
 • Urban windturbines

EMSS beschikt over diepgaande expertise en ervaring in energietechnologie, meettechnologie, dataverwerking en smart grids. Wij zijn sterk analytisch ingesteld, kennen de energiemarkt over de volle breedte, zijn in staat gedetailleerde businesscases uit te werken en beschikken over een enorme hoeveelheid harde praktijkdata om toepassingspotentiëlen te kunnen toetsen. Hiermee zijn wij uitstekend in staat om voor u te beoordelen wat het potentieel is van technologische vondsten en ontwikkelingen.

Voorbeelden van onderwerpen waarvoor door onze medewerkers due diligence adviezen zijn geleverd:

 • smart metering
 • smart grid oplossingen