Monitoring & control

U zoekt manieren om meer controle te hebben over uw energiebehoefte? Energiemonitoring is een onmisbaar hulpmiddel om inzicht te krijgen in het hoe, wat, waar en waarom van uw energievragen. Het vormt een belangrijk gereedschap om quick-win energiebesparingen te realiseren, energieverspilling te visualiseren en de effecten van uitgevoerde maatregelen te beoordelen.

Energiemonitoring is nooit een doel op zich. Het heeft alleen zin als meetdata ook daadwerkelijk wordt omgezet in bruikbare informatie en concrete acties. Wij streven daarom altijd naar een koppeling tussen energiemonitoring en energiemanagement. Met de door EMSS ontwikkelde applicatie voor controle op afstand, kunt u met PC, tablet of telefoon informatie ontvangen en systemen in- en uitschakelen. Hiermee creëert u uw eigen Smart Grid.

Monitorsysteem

Een monitoringsysteem bestaat uit meetinstrumenten voor elektriciteit, gas, water en/of andere relevante grootheden, gekoppeld aan een systeem om de meetdata tijdelijk op te slaan en periodiek te verzenden naar een database. Vanuit deze database worden de gemeten energiewaarden door de softwaren van EMSS omgezet naar managementrapportages. Via internet zijn deze energierapportages 24 uur per dag voor u beschikbaar.

monitoring

Inventarisatie
Op basis van een inventarisatie en beschikbare gegevens over uw energiesituatie en bedrijfsprocessen maken wij een meetplan waarmee we een beeld kunnen verkrijgen van het hoe, waarom en wanneer van de belangrijkste en meest beïnvloedbare energiestromen.

Tijdelijke meting
Een meting wordt gewoonlijk gedurende een voor het bedrijf representatieve week uitgevoerd. Hiervoor beschikken wij over een arsenaal aan meetkoffers en dataloggers. Plaatsen duurt gemiddeld genomen een dagdeel. Hierbij vragen wij uw medewerking en begeleiding van iemand met kennis van de installaties. Bij het plaatsen van de metingen kan vrijwel altijd de spanning gewoon op de installatie blijven.

Analyse
De resultaten van de metingen vormen de basis voor nauwkeurige energiebalansen en laten zien waar verspilling optreedt en waar mogelijkheden zijn voor uitwisseling en hergebruik van energiestromen.

Meetplan
Wij maken een overzicht van de metingen die belangrijk zijn voor structureel inzicht in uw energiesituatie. Voor de realisatie van deze metingen ontvangt u een voorstel.