Consultancy

Elke organisatie die gezond en duurzaam wil ondernemen, loopt vroeg of laat tegen een aantal energievraagstukken aan. Sommige energieproblemen zijn makkelijk op te lossen en andere vragen om gedegen kennis en ervaring op het gebied van energiemanagement.

Onze adviseurs hebben allemaal hun sporen dik verdiend in het oplossen van al dan niet complexe energie- en besparingsvraagstukken. Deze ruime kennis en ervaring wordt volledig ingezet bij elke klantvraag die we tegenkomen. Bij elke opdracht gaan wij op zoek naar de, voor u, meest rendabele oplossing.

Wij helpen u met een eerlijk, onafhankelijk en goed onderbouwd advies dat exact op uw situatie van toepassing is. Een advies waarmee u de juiste keuzes maakt op het gebied van energie en waar u direct mee aan de slag kunt. Zo kiest, realiseert en controleert u al uw besparingsdoeleinden; nu én in de toekomst.

Wij onderscheiden ons onder meer op de volgende kennisgebieden:

 • Energiebesparingstechnieken & energieconversietechnieken
 • Industriële processen & technologie
 • Power quality
 • Regeltechniek & gebouwbeheersystemen
 • Klimaatinstallaties
 • Energietarievenstelsels
 • Energiemanagementsoftware
 • Duurzame energie
 • Energiemonitoringsystemen & communicatietechnieken
 • Energiebedrijfsplannen, energievisies & energiestudies
 • Uitwerken van strategische businesscases
 • Implementeren van energiemanagementsystemen

Als we weten hoe de energiestromen lopen binnen uw organisatie dan weten we ook hoe we grip krijgen op uw energievraag. Dat is voor ons energiemanagement, de kernactiviteit binnen onze dienstverlening.

Meten is hierbij een belangrijke voorwaarde, maar nog meer: het vertalen van de metingen in analyses, overzichtelijke rapportages en concrete maatregelen. Door het zorgvuldig opbouwen van kennis over uw energiesituatie zijn wij in staat de juiste besparingsmaatregelen te adviseren en te helpen realiseren. Energiemanagement vormt de kernactiviteit binnen onze dienstverlening. Al onze andere activiteiten zijn hieraan gerelateerd.

Bij een energiemanagementtraject doorlopen we drie stappen;

 1. Voorbereiding; inventariseren, meten en analyseren
 2. Implementatie; realiseren en uitvoeren
 3. Uitvoering; kwantificeren, initiëren en evalueren

Smart grid

De beschikbaarheid van gas en elektriciteit lijkt vanzelfsprekend. Er komt echter heel wat bij kijken om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dat wordt bovendien steeds complexer, omdat er verspreid in het net allerlei opwekkers bijkomen.

Door actieve afstemming van vraag en aanbod kunnen tariefvoordelen worden gerealiseerd. EMSS heeft de relaties binnen de energiewereld om dit te kunnen verwezenlijken. Wij brengen het begrip ‘smart grid’ naar de praktijk. Wij hebben intelligente software en een applicatie ontwikkeld, waarmee u direct en op afstand uw energievraag kunt bijsturen en kosten bespaart.